Covid 19 turvaline

Covid-19 turvaline turismiteenus

COVID-19 leviku piiramiseks sõlmitud hea tahte kokkuleppega liitunud ettevõtted kinnitavad:

  • kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid igapäevatöös;
  • siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;
  • desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;
  • sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;
  • personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;
  • tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui töötajatega;
  • haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;
  • haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;
  • osaleme Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.

NB! Haigussümptomite tekkimisel vahetult enne reisi palume esimesel võimalusel võtta ühendust administraariga telefoni teel: 4345188. Püüame olla paindlikud, et saaksite vajadusel reisikuupäevi muuta või broneeringu tühistada. Kui sümptomid tekivad Külalistemajas viibimisel, saame telefoni teel anda edasised juhised, kuidas hoida teisi kliente ja maja töötajaid.